Báo giá giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp

Dưới đây là bảng báo giá các giải pháp phần mềm từ OSOFT. Bảng giá mang tính chất tham khảo tương đối. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline để được báo giá chi tiết nhất dựa trên đặc thù hoạt động của doanh nghiệp!

HOTLINE: 0347 900 038
 • Sản phẩm
 • Quản lý nhân sự
 • Tính năng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Thông tin nhân viên
 • Hợp đồng lao động
 • Biến động nhân sự
 • Chấm công bằng khuôn mặt
 • Quản lý đơn từ
 • Tính lương cơ bản
 • Tính Lương Theo Doanh Số
 • Quá trình đóng bảo hiểm
 • Gói 1
 • 1.500.000 vnđ/tháng
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • cancel
 • cancel
 • cancel
 • Đăng ký
 • Gói 2
 • 2.000.000 vnđ/tháng
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • cancel
 • cancel
 • Đăng ký
 • Gói 3
 • 2.500.000 vnđ/tháng
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • Đăng ký
 • Sản phẩm
 • Quản lý công việc
 • Tính năng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Lập kế hoạch
 • Tương tác công
 • Quản lý, giám sát công việc
 • Dashboard tổng quan dự án
 • Gói 1
 • 1.500.000 vnđ/tháng
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • Đăng ký
 • Sản phẩm
 • Quản lý bán hàng
 • Tính năng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Tạo và quản lý đơn hàng
 • Quản lý mua bán
 • Quản lý hạn sử dụng sản phẩm
 • Doanh thu
 • Tồn kho
 • Quản lý kho
 • Gói 1
 • 1.500.000 vnđ/tháng
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • cancel
 • cancel
 • Đăng ký
 • Gói 2
 • 2.000.000 vnđ/tháng
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • verified
 • Đăng ký
Báo giá phần mềm